نظر سنجی اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری یا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ سوال اول از شش سوال